Do każdej dostawy dostarczamy:

  • karty techniczne
  • karty bezpieczeństwa
  • świadectwa jakości

Na życzenie klienta przesyłamy wyniki z analizy spektrofotometrycznej.

Mamy doświadczenie w dorabianiu kolorów do motoryzacji i w związku z tym dostarczamy numery IMDS.